top of page

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ruhsal iletişim ile ilgili sorular

PSİŞİK VE RUHSAL KANALLIK ARASINDA NE FARK VARDIR?

Herkez psişik yeteneklerle doğar ve geliştirilmişse başkalarının enerji alanlarından onların fiziksel yaşamları- geçmiş deneyimleri, yaşam tarzları, ve bazen gelecekleri üzerine- bilgi ‘okuyabilir’- psikometri ve Tarot gibi. Ruhsal kanallık yapanlar ruhsal dünyadakilerle aracısız iletişim kurarlar. Alınan bütün bilgiler ‘öte dünya’dan verilen bilgilerdir ve kanal (medyum) ‘okuma’ değil ‘oturum’ yapacaktır. Tüm ruhsal kanallar psişiktir ama psişik yetenekleri olanların hepsi ruhsal dünyadakilerle iletişim kuramazlar.

KAÇ ÇEŞİT RUHSAL KANALLIK (MEDYUMLUK) VARDIR?

İki tür kanallık (medyumluk) vardır; Zihinsel ve Fiziksel. Öte dünyadaki ruhların Kanal olan kişinin zihni aracılığıyla iletişim kurması- medyum duyar (duru- işiti) , görür (duru- görüş), hisseder (duru- sezi)- daha yaygındır. Bütün kanallar bir veya daha çok yeteneğe sahiptir. Fiziksel kanallık daha güclü enerjiye gereksinim gösterir ve çok sık görülmez. Bu tür kanallık öte dünyadakilerin kanal aracılığıyla kendi sesleriyle konuştuğu ‘direkt ses’, ve ruhun herkeze madde olarak görünebildiği ‘maddeleşme’ seanslarını içerir. Bu tür seanslarda kanal trans halindedir. Trans, kanalın ruhun kendi vucudunu kullanmasına olanak sağladığı çalışmadır ve kanal kendi bilincini bir kenara koyar- çoğu zaman çevresinde olanların çok az bilincinde olur.

ESİ İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ NELERİ BİLMELİYİM?

Amaç öncelikle ölümden sonra yaşamın devam ettiğini göstermek icin kanit vermektir, falcılık yapmak değil. Bazen iletişime geçen ruhların size mesajları olabilir ve olursa kendi yargınızı kullanıp ona göre davranmanız tavsiye edilir. Hatta bazı özel durumlarda doktor, avukat gibi kendi alanlarında otorite sahibi kişilerle görüşmeyi de düşünmelisiniz.
Esi size gerçekten kendi aracılığıyla verildiğine inandığı bilgileri verecektir. Sizin istediğiniz bir kişi ile iletişim garanti edemez ama yeteneklerinin elverdiği en gerçekçi ve dürüst iletişimi yapmak icin çalışacaktır. Yapılan tüm iletişim sağ duyu ile yapılacak ve katılımcının dışında üçüncü bir kişiye tekrarlanmayacaktır. Esi ile yapılacak bir seanstan sonra alacağınız kararlarda tüm sorumluluk size aittir.

ESİ RESİM YAPARKEN NASIL ÇALIŞIR?

Esi, when demonstrating, may be guided to provide sketches of those in spirit. When/ if she is, it is not like as if she sketches someone by looking at them; her hand is guided by spirit. She does not know who she is sketching until the face appears on the paper. It is only after that she will link into their energies; she may see, hear or sense them. She will then pass on this information to you. Drawing may be of the person when they were younger but usually there would be a photograph somewhere showing great resemblance.


Usually communication is with the person drawn but not always. There are instances where there may be two persons communicating. So you should not try to match the information given verbally to that of the one sketched. Occasionally, you may also be used as a messenger for someone else. In this case, you may not recognise the person sketched but would accept the information given. When that happens, please take the drawing with you because it will find its owner in time. It appears that several different artists work through Esi as their different styles are illustrated in the gallery. It will be greatly appreciated if you too would forward a copy of both the sketch and the photograph for the Gallery.

İSTEDİĞİMİZ KİŞİ İLE İLETİŞİM KURABİLİRMİYİZ?

Hayır. Tabii aklınızdan iletişim kurmak istediğiniz bir kişiyi düşünebilirsiniz ama kanal olan kimse böyle bir istekte bulunmayacaktır. Ote dünyadaki kişiler sadece onlar istediklerinde ve gelebilecekleri zaman iletişim kuracaklardır. Aynı şekilde, aklınızdan istediğiniz bir soruyu geçirebilirsiniz ancak size sadece bilmeniz gereken söylenecektir, bilmek istediğiniz değil. Bu yaşamınızda yaşamınızı yönlendirmek icin yapacağınız seçenekler sizin sorumluluğunuzdur, onların değil. Siz bu nedenle bu dünyadasınız.

ESİ NİÇİN KANAL OLARAK GÖSTERİ YAPIYOR?

Öncelikle yakınlarını kaybetmiş olup matemde olan insanlara yardımcı olmak, sevdikleri kişilerin yok olmadığını, sadece başka bir boyuta geçtiklerini anlatmak için. Insanlar bu özel yetenekleri olmadıkça onları görüp duyamıyorlar ama onlar hala bizim çevremizdeler. Aradaki fark onların dünya üzerindeki yaşamlarının bir okuldaymış gibi öğrenim olduğu bilgisi ve sevgiyle bize gelmeleridir.


İkinci olarak, insanlar ölüm sonrası hayatın devamlılığı üzerine kanıt verildiği ve en azından bunun olabileceğini düşünmeye başladıklarında, kendi hayatlarını, niçin dünyaya gelmiş olabileceklerini sorgulamaya başlarlar. Bu da onların yaşamlarında maddi kazançlar peşinde koşmak yerine nasıl anlam getirebilecekleri üzerine düşünmeye teşvik eder.

BEN DE RUHSAL KANAL OLABİLİRMİYİM?

İngiltere’de, geleneksel olarak yeteneklerini geliştirmek istiyenler Spiritualist kiliselerdeki gelişme gruplarına katılırlar. Yaklaşık olarak mevcut Spiritualist kilise sayısı 600 kadardır ve bunların bir kısmı 100 seneden daha eskidir.


Ciddi çalışmalar katılımcıları değişmiyen ve denetimli bir kanalın rehberliğinde toplanan ‘kapalı çalışma grup'larında (Closed Circles) yapılır. Bu çalışmaların olmazsa olmaz iki şartı vardır- duzenli çalışmaya katılmak ve vaktinde gelmek. Ayrıca her zaman herkeze açık olan ‘Açık Calışma Grupları’ da vardır (Open Circles) ve genellikle kendi yeteneğinizi denemek ve başkalarının yeteneklerini gozlemlemek için katılabilirsiniz.


Diğer bir seçenekte çoğunlukla vakıf olan diğer ruhsal merkezlerde, genelde üç aylık sürelerle devam edilen sınıflardakı çalışmalara katılmaktır. Bunların dışında deneyimli medyumlar kiliselerde ya da evlerinde kapalı çalışma grupları kurarlar ama ancak davet edilirseniz katılabilirsiniz.

ESİ'NİN DİNİ SPİRİTUALİZM OLDUĞU İÇİN Mİ KİLİSELERDE ÇALIŞIYOR?

Hayır, Spiritualizm Esi için bir din değildir.Onun için Spiritualizm bir hayat felsefesidir. Bazı kişiler din olarak kabul ederler. Spiritualist kiliselerin kapıları her tür din, inanç, yaş, etnik grup, cinsiyette olan insanlara açıktır.


Spiritualist kiliselerde bu hareketin felsefesi üzerine kısa bir konuşma yapıldıktan sonra gösterim yapılır. Amaç yaşamın ölümden sonra da devam ettiğini ortaya koyacak kanıtları sağlamak ve kişilerin ölüm sonrasında da var olduklarını ve de kişiliklerini devam ettirdiklerini iletişim kurarak göstermektir

bottom of page